Billedet på sidehoved
image
image
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • ikon
  Lars Mortensen den 08-12-2014
  Julen på Lindegårdskolen.
  Mandag den 1. december var der afsat tid i alle klasserne til at jule, så nu er skolen pyntet op til jul med julehjerter, juletræer, musetrapper og så videre..
  Fredag den 12. december har vi traditionen tro Luciaoptog om morgenen. Det er tredje klasserne som går Luciaoptog.
  Fredag den 19. december er mødetiden ændret. Alle elverne møder kl.8.00 og har fri kl. 13. 00. Vi har fælles juleafslutning i gymnastiksalen kl.9.
  Skolen begynder igen fredag den 2. januar – normal mødetider. Der er dog ikke skolebod denne dag.
  Alle ønskes en god jul og et godt nytår.
  Lars Mortensen
   
 • ikon
  Lars Mortensen den 28-11-2014
  Skolebussen
  Bemærk at der er nye tider for skolebussen om eftermiddagen. Ændringerne sker fra 14. december 2014.
  Med venlig hilsen
  Lars Mortensen
 • ikon
  Lars Mortensen den 27-11-2014

  Høring om organisering af fritidsdelen
  Byrådet behandlede på mødet d. 26. november forslag til høringsmateriale omkring den kommende organisering af fritidsdelen.
  Byrådet besluttede at sende materialet i høring i perioden 28. november 2014 til d. 27. januar 2015 kl. 12.00.
  Høringssvarene sendes til: skole@frederikssund.dk
  Høringsmaterialet består af den medsendte powerpoint, hvori forslaget til en ny organisering beskrives.
  Forslaget er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe.
  Arbejdsgruppen har i sit arbejde lagt vægt på, at den kommende organisering af fritidsdelen skal understøtte den kommende organisering på skoleområdet, så der sikres den mest optimale organisering i forhold til den samlede forandringsproces og fremtidige opgaveløsning.
  Arbejdsgruppen indstiller en model, hvor der er 5 Fritids- og Ungdomsklubber som placeres i de kommende 5 skoledistrikter. Endvidere er der en Ungdomsskole, som udelukkende tilbyder undervisning.
  Endvidere er der udarbejdet et uddybende notat, hvor en del af de drøftelser og det baggrundsmateriale, som arbejdsgruppen har arbejdet med, er samlet. Det fremgår af notatet, at der ikke har været enighed i arbejdsgruppen om den kommende organisering.
  Notatet medsendes til orientering – men er ikke høringsmateriale.
   
  Venlig hilsen Anne-Mette Risgaard Schmidt
  Formand for Uddannelsesudvalget
  Ulla Susanne Olin
  Skolechef