Billedet på sidehoved
image
image
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • ikon
  Lars Mortensen den 21-08-2014
  Tilbud på Lindegårdskolen:
  Igen i år: Samtalegrupper for børn, med skilte forældre. I første omgang for 4. – 6. klasse.
  Vær opmærksom på tilmeldingsfrist allerede d.25.8.kl. 12.00!
  Mange børn oplever hvert år, at forældrene går fra hinanden. Mange af disse børn har aldrig talt med nogen om skilsmissen, - ikke engang med den nærmeste familie. Det er svært nok at mor og far skal skilles, så barnet vil ikke være til besvær. Børnene kommer derfor til at leve under vilkår, som ikke er gunstige for deres psykiske og sociale udvikling og indlæring.
  Det kan give sig udslag i triste, urolige/stille børn. Børnene kan isolere sig og føle sig ensomme, - og det bliver svært at leve op til omgivelsernes krav. De kan også reagere ved ”at blive hårde i filten”, og på den måde holde andre på afstand. Det kan også være svært at være teenager, og ”finde sig selv” når familiemønstret ændres.
  Vi tror på, at det at være sammen med andre ligestillede, giver børnene mulighed for, at tale om problemerne med en voksen og endnu bedre, - med andre børn i samme situation. Først og fremmest er de ikke alene om deres problemer/livsvilkår.
  Vi tilbyder, at skilsmissebørn kan deltage i samtalegruppen 5 gange, der forløber over  1 måned. Formålet er primært, at børnene:
   
  • lærer at mærke egne følelser og behov, - blive mere bevidste og udtrykke sig personligt.
  • lærer, at dele svære tanker og følelser, med ligestillede og ikke føler sig alene.
  • føler sig set, hørt og forstået.
  • støttes i, at være i den ”nye” situation.
  • får mulighed for, I højere grad, at acceptere, skilsmissen, som en del af deres livshistorie og livsvilkår.
  • får et frirum, hvor de kan fortælle og snakke om de oplevelser og bekymringer de har.
   
  I skilsmissegruppen vil vi arbejde med en kombination af gruppefremmende aktiviteter og individuelt udviklende aktiviteter. Gruppeprocesserne giver mulighed for, at børnene kan tale med andre børn i samme situation, at spejle sig i andre og ikke have følelsen af, at være det eneste skilsmissebarn i verden.
  Til børnene:
  Hvem står for det?
  Akt – lærer Maria Korch og familieterapeut Tina Mosbæk.  De vil tilrettelægge programmet og være mødeledere.
  Hvem kan være med?
  Gruppen er for børn fra 4. – 6. klasse., hvis forældre er gået fra hinanden.
  Hvad laver vi i gruppen?
  I skilsmissegruppen taler vi om de tanker og bekymringer, som børn kan gå rundt med. – ”At det er SÅ vanskeligt, at tale om det vanskelige, når det vanskelige handler om mor og far.”Vi snakker også om, hvad man kan tænke og gøre, når skilsmissen fylder meget i hverdagen.
  Hver gang vi mødes, har vi et emne som vi taler ud fra. Vi snakker, hygger os, ser filmklip og hører små historier om andre børn, som har oplevet en skilsmisse.
  For at det skal være trygt at være i børnegruppen, har vi en aftale om, at de ting, vi fortæller hinanden, ikke bliver sagt videre til andre.
  Sådan ser planen ud for de 5 gange vi mødes:
  1.gang: Film, som udgangspunkt for at snakke om: ”tiden før skilsmissen”
  2.gang: Skilsmissen, - hvordan husker vi den? Flytning, skoleskift o.a.
  3.gang: Min nye familie, - vi laver familietræer og snakker om stedfamilie.
  4.gang: Hvad betyder det, at have flere familier, at skifte miljø, at savne?
  5.gang: Min ønskedrøm. Opsamling og afslutning.
  Info
  Gruppen starter første gang mandag d.1.9., herefter: mandag d.8.9., 15.9., 22.9. og d. 29.9 alle gangene kl. 14.00. – 15.30 D.29.9, vil vi gerne invitere forældre og børn til et fyraftensmøde fra 16.00 – 17.00., hvor vi orienterer om forløbet. Her får I mulighed for, at stille spørgsmål til Tina, omkring egne ting, som I tumler med. Alle møder afholdes i skolens akt – lokale i klynge 1.
  Tilmelding til skolens kontor senest d. 25.8.2014. kl. 12.00. Der er plads til 8 børn i gruppen. Endelig bekræftelse på tilmelding, får I på intra d.26.8.2014.
   
   
   
 • ikon
  Lars Mortensen den 19-08-2014
  Musikskolen tilbyder Rytmusik (sang, rytmik og sammenspil), blokfløjte og nodelære på Lindegårdskolen, og der er endnu ledige pladser.
   
  På Kingo Fritidscenter ved Byvangskolen kan 0.-2. klasser gå til Spirekor. Musikskolen har flyttet tidspunktet for Spirekor til 14.30, så børnene fra Lindegårdskolen kan nå aktiviteten med skolebussen.
   
  Se alle Musikskolens øvrige tilbud på www.musikskolen.frederikssund.dk  eller ring til Musikskolen tlf. 4735 1244