Billedet på sidehoved
image
image
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • ikon
  Lars Mortensen den 19-09-2014
  Skoleboden
  Menu
  Mandag:
  Koteletter i fad med ris  
   
  Tirsdag: 
  Nudelret med kylling

  resten af dagene kommer senere.
   
 • ikon
  Mette Arp Havsholm den 17-09-2014
  Information om skolerne i Frederikssund Kommune, september 2014
   
  Kære forældre
   
  Vi har sat mål og retning for skolernes arbejde i Frederikssund Kommune.
   
  Vi vil have, at alle børn og unge lærer så meget som muligt – og gerne mere. Vi vil også have, at alle er en del af et fællesskab og trives. Det sker bedst med dygtige professionelle medarbejdere, der også trives.
   
  Vi er startet skoleåret ambitiøst. Alle medarbejdere har inden skolestart været samlet til foredrag med fokus på at sætte mål, så eleverne kender dem, og på metoder til at give feedback som virker.
  Allerede nu og i den kommende periode vil medarbejdere på skift være på uddannelse, hvor effektive metoder og arbejdet med trivsel og variation uddybes.
  Vi har valgt dette fokus på metoderne og indholdet i undervisningen, fordi man fra forskning ved, det er det, der gør den store forskel og giver bedre faglige resultater.
  En del af det, I forældre kender fra egen skolegang, vil være forandret, fordi der nu er evidens for, at andre metoder virker bedre.
   
  Læringsmål og preview
  Vi ved fx at tydelige læringsmål virker. Det er altså ikke snyd at kende til opgaverne på forhånd, det giver bare bedre mulighed for at løse dem og udvikle ny viden.
  At forberede sig til kommende emner (kaldet Preview), virker bedre end lektier hvor børn kæmper for at hænge på med staveord el.lign. og måske endda skændes med forældre om uløste opgaver.
   
  Feedback frem for flueben
  Vi ved også at feedback mellem elever giver bedre resultater end lærerrettelser af opgaver. Flueben for hver matematikopgave eller stile kommenteret med rødt forsvinder. I stedet giver eleverne hinanden råd og vejledning (feedback), som læreren styrer efter specielle feedback-systemer.
   
  Professionelt samarbejde
  Det faglige samarbejde mellem medarbejdere og faglig sparring fra ledelse til medarbejdere giver bedre læring for børn og unge, ganske enkelt fordi medarbejderne retter deres pædagogiske praksis til, så den passer bedre til børnene. Vi arbejder derfor konstant for at udvikle det professionelle teamsamarbejde og ledelsessparring.
   
  Fremskridt for alle
  Endelig ved vi, at fokus på fremskridt og proces virker bedre end fokus på resultater. Alle børn og unge kan arbejde på at forbedre sig, uanset standpunkt. Alle (også de dygtigste) skal arbejde hårdt på netop at lave forbedringer. Vores medarbejdere vil arbejde vedholdende for at understøtte og udvikle alt det børn og unge kan, og de vil have fokus på alle de fremskridt børnene laver frem for at have fokus på fejl.
   
  Vi håber, I har interesse for skolereformen og vores indsatser, som vi er overbeviste om, vil rykke hele skoleområdet i Frederikssund Kommune. Samtidig beder vi jer være tålmodige, for øvelse gør mester, og vi er kun lige begyndt på den største forandringsproces i folkeskolens historie.
  Medarbejderne knokler med alt det nye og forsøger hele tiden at gøre det bedste. Vi håber, I er parate til at bidrage i vores fælles proces.
   
  Venlig hilsen
  Anne-Mette Risgaard Schmidt            Ulla Susanne Olin
  Fmd. Uddannelsesudvalget           Skolechef

  Vi har beskrevet forskellige måder vi arbejder på, på skolerne i Frederikssund Kommune i et indstik bragt i Politikken og Jyllandsposten mandag den 11.8.2014. Frederikssund Kommune findes på midtersiderne.
  http://issuu.com/skolederforeningen/docs/klar_parat_start/1

   
 • ikon
  Lars Mortensen den 29-08-2014
  Lindegårdskolens udviklingsplan.
  Her er et link til vores udviklingsplan. Det er en plan, som løbende vil blive opdateret og justeret. Gennem året skal der arbejdes med de forskellige områder på skolen og SFO samt i skolebestyrelsen.
  Med venlig hilsen
  Lars Mortensen

  https://lindegaardskolen.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/293eca6a-a192-457f-9aa4-3dabc796b3ea/True/Udviklingsplan%202014%20-%202017%20Skole%20og%20SFO.doc