Billedet på sidehoved
image
image
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • ikon
  Lars Mortensen den 27-11-2014

  Høring om organisering af fritidsdelen
  Byrådet behandlede på mødet d. 26. november forslag til høringsmateriale omkring den kommende organisering af fritidsdelen.
  Byrådet besluttede at sende materialet i høring i perioden 28. november 2014 til d. 27. januar 2015 kl. 12.00.
  Høringssvarene sendes til: skole@frederikssund.dk
  Høringsmaterialet består af den medsendte powerpoint, hvori forslaget til en ny organisering beskrives.
  Forslaget er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe.
  Arbejdsgruppen har i sit arbejde lagt vægt på, at den kommende organisering af fritidsdelen skal understøtte den kommende organisering på skoleområdet, så der sikres den mest optimale organisering i forhold til den samlede forandringsproces og fremtidige opgaveløsning.
  Arbejdsgruppen indstiller en model, hvor der er 5 Fritids- og Ungdomsklubber som placeres i de kommende 5 skoledistrikter. Endvidere er der en Ungdomsskole, som udelukkende tilbyder undervisning.
  Endvidere er der udarbejdet et uddybende notat, hvor en del af de drøftelser og det baggrundsmateriale, som arbejdsgruppen har arbejdet med, er samlet. Det fremgår af notatet, at der ikke har været enighed i arbejdsgruppen om den kommende organisering.
  Notatet medsendes til orientering – men er ikke høringsmateriale.
   
  Venlig hilsen Anne-Mette Risgaard Schmidt
  Formand for Uddannelsesudvalget
  Ulla Susanne Olin
  Skolechef
 • ikon
  Lars Mortensen den 27-11-2014

  Høring vedr. forslag om ny skolestruktur
  Et flertal i Frederikssund Byråd vedtog den 8. oktober 2014 budget 2015-2018.
  Af bemærkningerne til budgettet fremgår det, at der indledes en proces hen imod færre skoledistrikter med det formål at sikre, at alle skoledistrikter er fagligt og økonomisk bæredygtige i forhold til de krav, der stilles i forbindelse med skolereformen. Resultatet af denne proces foreligger nu som et høringsforslag.
  Forslag om ny struktur på skoleområdet i Frederikssund Kommune sendes hermed i høring i perioden 28. november 2014 til 27. januar 2015. Der er svarfrist senest den 27. januar 2015 kl. 12.00.
  I høring sendes et forslag hvor Frederikssund Kommune har fem skoler og en specialskole. Landsbyordningen i Ferslev foreslås lukket.
  Alle kan i denne periode fremsende høringssvar til: skole@frederikssund.dk
  Alle høringssvar vil blive offentliggjort på Frederikssund Kommunes hjemmeside.
  Efter høringsfristen skal der ifølge lovgivningen på området være fire uger, hvor høringssvarene behandles. Byrådet vil, på baggrund af de modtagne høringssvar, træffe beslutning om Frederikssund Kommunes fremtidige skolestruktur på Byrådsmødet den 25. februar 2015. En eventuel ny skolestruktur vil træde i kraft med virkning fra skoleåret 2015/2016 med start den 1. august 2015.
  Venlig hilsen
  Anne-Mette Risgaard Schmidt Ulla Susanne Olin
   
 • Pernille Holm den 26-11-2014
  Kære forældre.
  Skal du lufte hund og hente barn i SFO samtidig?
  Så er der godt nyt.
  Der er sat hundekroge op på vej ind til SFO.
  Under det lille halvtag ved klynge 4 er der 2 kroge.
  Her kan du parkere din hund, mens du henter dit barn i SFO.
  Venlig hilsen SFO