Billedet på sidehoved
image
image
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • ikon
  Lars Mortensen den 30-10-2014
  Kære forældre på Lindegårdskolen

  Byrådet har d. 8.10 2014 besluttet at ændre skolestrukturen i kommunen, således at distrikterne fremover kommer til at bestå af en skole, der ligger fordelt på flere matrikler. Nedenstående brev fra kommunen beskriver baggrunden mm. for disse strukturændringer.
  Vi i skolebestyrelsen har selvfølgelig forholdt os til de udfordringer, disse strukturændringer vil medføre. Vi har udarbejdet en række spørgsmål, som vi vil gå tilbage til kommunen med.
  Vi vil i den kommende tid deltage i dialogmøder med kommunen og vil selvfølgelig sørge for at holde jer orienteret, så snart vi er blevet klogere på, hvad det kommer til at betyde for Lindegårdskolen. 
   
  Med venlig hilsen
  Skolebestyrelsen
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ved Byrådsmødet d. 8/10-2014 blev Frederikssund Kommunes budget for 2015-2018 vedtaget. For skoleområdet betyder det, at det blev besluttet at der nu arbejdes hen i mod en ny skolestruktur med færre skoledistrikter, med det formål at sikre at alle distrikter er fagligt og økonomisk bæredygtige.
   
  Konkret betyder en ny skolestruktur, at de nuværende 10 skoledistrikter reduceres til fem, samt at der i hvert distrikt fremover kun er én skole, med et antal undervisningsmatrikler. Derfor nedlægges de nuværende skoler som selvstændige skoler, men oprettes igen som undervisningsmatrikler under distriktets samlede skole.
   
  Det betyder, at der nu igangsættes en proces, hvor der udarbejdes et høringsforslag med konkrete beskrivelser af de ny skoledistrikter.
   
  Som udgangspunkt forventes det ikke, at indførelse af ny skolestruktur vil indebære ændringer i medarbejdernes ansættelsessted.
   
  Som en del af den nye skolestruktur, vil der desuden blive igangsat en proces, hvor skolernes ledelse styrkes. I hvert distrikt kommer skolens ledelsesteam til at bestå af én overordnet skoleleder, som sætter den strategiske og pædagogiske linje for skolen. Derudover vil skolens ledelsesteam bestå af flere pædagogiske ledere og en/flere administrativ(e) leder(e) på de enkelte undervisningsmatrikler, afhængigt af elevtallet.
   
  Men den nye struktur vil der være daglig, tilgængelig pædagogisk ledelse på alle undervisningsmatrikler. Det er ikke intentionen med den nye skolestruktur at spare på ledelse eller fjerne ledelse fra skolens konkrete undervisningsmatrikler. Det er derimod hensigten at frigive tid til pædagogisk ledelse og sparring på skolens matrikler.  
   
  Venlig hilsen
    
  Ulla Susanne Olin
  Skolechef